I+D

I+D

Laboratoris ASLAB ha apostat per la recerca constant de noves tècniques d’anàlisis i el perfeccionament de les ja existents amb la finalitat d’adaptar-se a las últimes necessitats de la industria alimentaria. Seguint aquests principis, Laboratoris ASLAB ha realitzat notables avenços en tècniques com l’estudi de vida útil de productes creant estratègies d’anàlisis conjuntes amb els departaments d’I+D de les diferents industries. 

Laboratoris ASLAB pretén també ser la primera referència en el suport dels departaments de qualitat de les empreses amb les que treballa col•laborant en la resolució d’aquells dubtes i problemes que poden plantejar-se durant el dia a dia.

Els principals treballs de suport a la investigació i desenvolupament són:

• Estudi de vida útil de productes
• Challenge test
• Estudi de relacions conservants vs duració del producte
• Desenvolupament de nous productes en base a especificacions del client
• Estudi de viabilitat de diferents envasos