Agua

Aigua

Laboratoris ASLAB realitza tot tipus de controls per aigües residuals i potables elaborant anàlisis per organismes públics, empreses i particulars.

Els principals anàlisis d’aquest apartat són:

  • Particulars: anàlisis de potabilitat de l’aigua de pous y cisternes.
  • Agua de xarxa: Control de la qualitat de l’aigua de l’aixeta del consumidor
  • Anàlisis complert segons la legislació aplicable
  • Piscines y Spas: Control periòdic per assegurar el correcte manteniment d’instal•lacions d’oci i esportives
  • Anàlisis de control de legionel·la
  • Aigües residuals: Anàlisis segons legislació aplicable.