Assesoria

Laboratoris ASLAB ofereix un servei integral col•laborant amb els seus clients en la consecució dels objectius de qualitat necessaris per a competir amb garanties. És per això que es disposa d’un servei de consultoria enfocat a l’assessorament en la implantació d’estàndads internacionals o nacionals en els camps de la alimentació, la qualitat i el medi ambient.

Els principals paquets d’assessoria són:

  • Implantació del Pla de prerrequisits: Traçabilitat, protocols d’higiene i desinfecció.
  • Sistema d’Anàlisis de Perills i Punts de Control Crític: Disseny, implantació i manteniment del sistema APPCC en tots els sectors de la industria alimentaria.
  • Implantació de normes internacionals d’alimentació IFS/ BRC/ ISO 22.000
  • Assessorament legislatiu para donar compliment a les normatives de complimento legal i de compliment voluntari.
  • Assessorament sobre etiquetatge
  • Realització d’auditories internes/ externes
  • Implantació de normes de qualitat i mediambient : ISO 9001 i ISO 14000