Empresa

Empresa

Laboratoris ASLAB és una empresa dedicada a aportar solucions i recolzament tècnic a la industria agroalimentaria diversificant la seva oferta amb la finalitat de cobrir totes las necessitats del sector.

Disposa d’un equip de professionals especialitzat en donar cobertura tècnica a tot el procés de creació, desenvolupament de nous productes i control de qualitat.

Laboratoris ASLAB ofereix tots els serveis que formen part de la seguretat alimentaria d’una empresa com poden ser tasques d’assessoria i formació.

Laboratoris ASLAB té una estructura flexible que li permet adaptar-se a les necessitats del client garantint la resolució de problemes en el mínim temps.